Klauzula informacyjna dla Klientów PARTIM sp. z o.o.
Wirtualne Biuro norwida47.pl
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

PARTIM sp. z o.o.
ul. Norwida 47
84-240 Reda
NIP: 588-240-22-16

REGON: 222009791
KRS: 0000493124


Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
2) wykonania ciążących na PARTIM sp. z o.o. obowiązków prawnych, np.:


Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych PARTIM sp. z o.o. będzie korzystać:Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu PARTIM sp. z o.o., uczestniczącym w wykonywaniu czynności PARTIM sp. z o.o.:


2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:


Przysługujące Państwu uprawnienia:


Dane kontaktowe:

PARTIM sp. z o.o.
ul. Norwida 47
84-240 Reda

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w PARTIM sp. z o.o. należy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@partim.pl.

Dziękujemy,
Zespół eBiura
PARTIM sp. z o.o.