Pakiet eBiuro
ECO-1
Pakiet eBiuro
ECO-2
Pakiet eBiuro
PRO-1
Pakiet eBiuro
PRO-2
cena brutto 70 zł / mc 140 zł / mc 140 zł / mc 210 zł / mc
adres
adres siedziby NIE NIE TAK TAK
adres korespondencyjny TAK TAK TAK TAK
korespondencja
indywidualna skrytka pocztowa TAK TAK TAK TAK
odbieranie korespondencji TAK TAK TAK TAK
powiadomienie e-mail o korespondencji TAK TAK TAK TAK
skanowanie korespondencji TAK TAK
przesyłanie korespondencji 1 / mc 1 / mc 1 / mc 1 / mc
serwer
eBiuro xema.cloud TAK TAK TAK TAK
serwer dokumentów*